Thông tin đề

[2022] Luyện đề KTTD - ĐHBK Hà Nội: ĐỀ THI THỬ 02 (3/4)
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

18:00
04/04/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 305259 - LeHieuThaoVy 12 4 6 22:41 12/07/2022
00:09:40
2250
2 foto 316723 - Hyu hiu 0 0.67 1 15:11 08/05/2022
00:01:03
1105
3 foto 321116 - Minh Thang Chung 0 0 0
-1687681577
2976
4 foto 70390 - Đặng Ngọc Nguyệt 0 0 0
-1653660866
1637