Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề KHỞI ĐỘNG số 08
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
19/02/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 16 câu.

⊗ Thông hiểu: 12 câu.

⊗ Vận dụng: 8 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 226968 - Nguyen Bao 99 9.25 37 09:20 08/04/2022
00:49:37
19456
2 foto 238873 - quoctrung 98 9.25 37 20:51 08/04/2022
00:49:40
14343
3 foto 315542 - Susu3012 95 9 36 17:28 01/05/2022
00:03:17
2587
4 foto 290333 - Tài gucci 95 9 36 08:40 04/06/2022
00:44:56
4430
5 foto 304812 - Từ Phạm Nguyệt Thy 94 9 36 22:35 10/04/2022
00:43:47
3572
6 foto 303790 - Minh Quang 93 9 36 20:19 10/04/2022
00:44:41
11692
7 foto 301970 - Hồ Hoàng Tùng 91 9 36 08:58 02/05/2023
00:49:34
3216
8 foto 305203 - Alice 96 8.75 35 20:59 08/04/2022
00:49:59
9243
9 foto 308961 - Phạm Đức Khiêm 91 8.75 35 10:35 14/06/2022
00:04:52
2040
10 foto 310311 - Quỳnh Giang 91 8.75 35 10:40 10/04/2022
00:50:00
18410