Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề KHỞI ĐỘNG số 09
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/02/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề MINH HỌA.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 290333 - Tài gucci 105 9.5 38 05:17 05/06/2022
00:47:11
4430
2 foto 226968 - Nguyen Bao 103 9.25 37 16:11 16/04/2022
00:45:58
19456
3 foto 300350 - Tranthithuy2004 102 9.25 37 08:58 23/06/2022
00:49:58
10763
4 foto 292624 - Nguyễn Trí Hiếu 101 9.25 37 23:13 15/04/2022
00:46:59
5150
5 foto 301970 - Hồ Hoàng Tùng 101 9.25 37 16:34 04/05/2023
00:50:00
3216
6 foto 315542 - Susu3012 100 9.25 37 22:48 02/05/2022
00:03:03
2587
7 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 99 9 36 22:06 14/04/2022
00:46:21
9930
8 foto 317166 - Duy Nguyen 97 9 36 13:31 18/06/2022
00:04:55
1727
9 foto 307015 - DamGiang2k4 97 9 36 18:42 30/06/2022
00:27:16
3481
10 foto 301402 - hocchungctv 97 9 36 18:48 24/06/2022
00:38:20
4855