Thông tin đề

11NC.08.02. Phương pháp giải bài tập về phản ứng tách nước của ANCOL
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

100 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
18/04/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 317714 - Trần Phạm Ngọc Hà 11H3 0 0 0 20:46 06/12/2022
00:00:10
1109