Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề KHỞI ĐỘNG số 10
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
04/03/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề MINH HỌA.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301436 - Nguyễn Thanh Phúc 101 9.5 38 18:53 16/05/2022
00:01:54
3492
2 foto 240038 - leminhkhoi2k4 100 9.5 38 22:16 23/04/2022
00:50:00
28617
3 foto 315113 - Khánh Ngô 97 9.25 37 20:39 27/04/2022
00:03:39
3031
4 foto 310960 - TranTrongDaii 95 9.25 37 20:55 15/06/2022
00:05:59
1807
5 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 95 9.25 37 13:55 23/04/2022
00:49:16
9930
6 foto 319782 - Linh Lê 93 9 36 23:28 29/01/2023
00:07:25
2093
7 foto 204133 - hongngoc2808 90 9 36 06:29 24/04/2022
00:49:18
24193
8 foto 309281 - TranLinhh 89 9 36 23:03 23/04/2022
00:47:55
15032
9 foto 301970 - Hồ Hoàng Tùng 90 8.75 35 17:19 07/05/2023
00:46:13
3216
10 foto 305203 - Alice 87 8.75 35 01:47 26/04/2022
00:36:05
9243