Thông tin đề

[BTN 2022] Đề THPT - Đề 43: Liên trường THPT Nghệ An (Lần 1 - Mã 087)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
13/05/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 68 9 36 21:49 15/05/2022
00:50:00
7067
2 foto 307264 - HoangAnhh 0 0 0
-1652413715
3370