Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề TĂNG TỐC số 14
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
18/03/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301402 - hocchungctv 103 9.25 37 08:53 27/06/2022
00:50:00
4855
2 foto 306742 - Nguyễn Vân Anh 12NC3 100 9 36 12:22 26/06/2022
00:50:00
5057
3 foto 304351 - Vũ Hoàng Tú 12H6 97 9 36 18:41 21/05/2022
00:48:33
2774
4 foto 313258 - Trần Phương Nga 12H5 97 9 36 23:15 20/05/2022
00:50:00
3373
5 foto 314692 - lekhanhan 95 9 36 21:05 20/05/2022
00:48:32
2098
6 foto 270491 - Lương Đức Huy 12NC4 95 9 36 20:48 20/05/2022
00:49:59
3020
7 foto 204133 - hongngoc2808 95 8.75 35 21:29 17/06/2022
00:16:02
24193
8 foto 305203 - Alice 95 8.75 35 18:24 26/05/2022
00:50:00
9243
9 foto 320663 - Thuận Nguyễn 92 8.75 35 15:30 21/05/2023
00:50:00
6878
10 foto 314971 - vpmquan 89 8.75 35 21:14 01/06/2022
00:49:59
1702