Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề TĂNG TỐC số 15
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
21/03/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 315227 - Trần Việt Anh 112 10 40 17:16 06/06/2022
00:49:33
1985
2 foto 307114 - Nguyễn Văn Nhật 102 9.5 38 10:44 11/06/2022
00:25:23
3092
3 foto 307180 - Đào Minh Tuấn 102 9.5 38 22:47 27/05/2022
00:45:15
2580
4 foto 204133 - hongngoc2808 99 9.25 37 20:25 12/06/2022
00:17:26
24193
5 foto 316292 - chicuong1503 98 9.25 37 21:23 27/05/2022
00:48:03
1195
6 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 96 9.25 37 20:46 28/05/2022
00:46:53
9930
7 foto 269869 - Hang Hoang 95 9.25 37 00:29 28/05/2022
00:50:00
7473
8 foto 301402 - hocchungctv 93 9 36 10:00 27/06/2022
00:41:36
4855
9 foto 320663 - Thuận Nguyễn 93 9 36 16:10 24/05/2023
00:49:02
6878
10 foto 313258 - Trần Phương Nga 12H5 93 9 36 23:30 27/05/2022
00:50:00
3373