Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề TĂNG TỐC số 16
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
25/03/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 314180 - Nguyễn Minh Đức 109 10 40 23:04 03/06/2022
00:49:56
2489
2 foto 294727 - Bui Tran Bao Long 12NC4 109 10 40 12:03 04/06/2022
00:50:00
2985
3 foto 301436 - Nguyễn Thanh Phúc 104 9.75 39 06:01 09/06/2022
00:01:58
3492
4 foto 243854 - Huỳnh Thu Hiền 104 9.75 39 01:58 08/06/2022
00:48:56
2252
5 foto 204133 - hongngoc2808 103 9.75 39 13:46 23/06/2022
00:13:59
24193
6 foto 294376 - Minh Phương 103 9.75 39 00:39 16/06/2022
00:28:33
7282
7 foto 301402 - hocchungctv 99 9.5 38 11:09 27/06/2022
00:45:30
4855
8 foto 316361 - Lê Thị Ngân Hà 99 9.5 38 22:07 03/06/2022
00:50:00
1571
9 foto 238873 - quoctrung 98 9.5 38 21:18 03/06/2022
00:50:00
14343
10 foto 313258 - Trần Phương Nga 12H5 97 9.5 38 22:37 03/06/2022
00:50:00
3373