Thông tin đề

[BTN 2022] Đề TỈNH SỞ - Đề 46: Tỉnh KIÊN GIANG (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
20/06/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 270267 - Nguyễn Quang Minh 77 9.75 39 16:59 26/06/2022
00:44:40
14945
2 foto 294376 - Minh Phương 77 9.75 39 01:51 25/06/2022
00:45:11
7282
3 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 74 9.5 38 21:21 22/06/2022
00:50:00
9930
4 foto 238873 - quoctrung 74 9.5 38 15:10 23/06/2022
00:50:00
14343
5 foto 310311 - Quỳnh Giang 74 9.25 37 16:57 26/06/2022
00:49:55
18410
6 foto 226968 - Nguyen Bao 72 9.25 37 09:25 23/06/2022
00:49:38
19456
7 foto 304945 - Dinh Thi Hong Phuong 68 9 36 23:16 28/06/2022
00:35:30
10599
8 foto 309281 - TranLinhh 66 8.5 34 21:58 25/06/2022
00:47:52
15023
9 foto 241489 - Nguyễn Thị Hiền Trang 12H6 62 8.5 34 18:28 21/06/2022
00:49:49
6332
10 foto 315045 - aimi0609 56 8 32 22:44 25/06/2022
00:17:54
2088