Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề TĂNG TỐC số 21
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/04/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 306742 - Nguyễn Vân Anh 12NC3 121 10 40 22:25 02/07/2022
00:44:17
5057
2 foto 294376 - Minh Phương 115 9.75 39 09:46 21/06/2022
00:29:54
7282
3 foto 204133 - hongngoc2808 113 9.5 38 06:08 27/06/2022
00:03:57
24193
4 foto 305143 - nhomhoa2k4 106 9.25 37 21:07 27/06/2022
00:03:25
3314
5 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 105 9.25 37 16:29 21/06/2022
00:50:00
9930
6 foto 301436 - Nguyễn Thanh Phúc 102 9 36 09:48 27/06/2022
00:02:34
3492
7 foto 315160 - Nguyen Manh Truong 101 9 36 18:15 04/07/2022
00:03:02
4419
8 foto 320663 - Thuận Nguyễn 99 8.75 35 16:03 06/06/2023
00:48:27
6878
9 foto 226968 - Nguyen Bao 96 8.75 35 09:27 20/06/2022
00:49:59
19456
10 foto 309736 - Nguyễn Phương Linh 12NC4 95 8.75 35 21:30 04/07/2022
00:43:54
2731