Thông tin đề

[BTN 2022] Đề CHUYÊN - Đề 19: THPT Phổ thông năng khiếu TP HCM (Lần 01)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
20/06/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 270267 - Nguyễn Quang Minh 71 9.25 37 16:32 30/06/2022
00:50:00
14945
2 foto 292252 - Nguyễn Minh Hiếu 12NC4 68 9 36 00:01 24/06/2022
00:42:04
3409
3 foto 301484 - HuynBom 59 8.25 33 01:24 26/06/2022
00:36:30
16605
4 foto 310185 - MinhPhann 50 7.5 30 18:06 22/06/2022
00:37:35
3049
5 foto 316664 - Nguyễn Thị Trà My 26 5.5 22 11:45 27/06/2022
00:09:26
3041
6 foto 308145 - LyNgoAnhh 0 0 0
-1655780551
3137