Thông tin đề

[BTN 2022] Đề CHUYÊN - Đề 21: THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam (Lần 01)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
22/06/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 238873 - quoctrung 62 8.5 34 14:47 24/06/2022
00:49:26
14343
2 foto 302111 - gchhoc24h 53 7.75 31 07:56 22/06/2022
00:26:20
7267
3 foto 309281 - TranLinhh 52 7 28 01:35 22/06/2022
00:23:38
15023
4 foto 301484 - HuynBom 41 6.75 27 09:33 26/06/2022
00:46:40
16605
5 foto 292539 - Nguyen Duc Anh 12H6 32 6 24 09:33 05/07/2022
00:16:48
2625
6 foto 310185 - MinhPhann 32 6 24 22:54 23/06/2022
00:33:22
3049
7 foto 303543 - Nguyen Thanh Thao 12H6 26 5.5 22 16:54 04/07/2022
00:28:28
2843
8 foto 301436 - Nguyễn Thanh Phúc 2 3.5 14 08:41 27/06/2022
00:07:06
3460
9 foto 312855 - hoangnam16404 11 3 12 21:11 04/07/2022
00:08:19
1955
10 foto 315045 - aimi0609 0 0 0
-1655878037
2088