Thông tin đề

[BTN 2022] Đề CHUYÊN - Đề 22: THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam (Lần 01)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
23/06/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 238873 - quoctrung 65 8.75 35 19:30 27/06/2022
00:50:00
14343
2 foto 300350 - Tranthithuy2004 50 7.5 30 14:57 05/07/2022
00:49:35
10763
3 foto 301484 - HuynBom 44 7 28 10:01 26/06/2022
00:24:02
16605
4 foto 302111 - gchhoc24h 47 6.25 25 23:33 23/06/2022
00:14:45
7267
5 foto 310185 - MinhPhann 32 6 24 17:59 26/06/2022
00:41:28
3049
6 foto 303543 - Nguyen Thanh Thao 12H6 25 3.5 14 16:22 02/07/2022
00:50:00
2843