Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề TĂNG TỐC số 22
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
15/04/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 101 9.75 39 06:45 30/06/2022
00:04:35
24193
2 foto 294376 - Minh Phương 93 9.5 38 00:15 29/06/2022
00:48:35
7282
3 foto 270133 - Nguyễn Nhật Hoàng 12H3 93 9.5 38 15:49 29/06/2022
00:50:00
2676
4 foto 314180 - Nguyễn Minh Đức 92 9.25 37 18:14 25/06/2022
00:50:00
2489
5 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 91 9.25 37 21:38 24/06/2022
00:49:44
9930
6 foto 301436 - Nguyễn Thanh Phúc 88 9 36 03:55 28/06/2022
00:02:27
3492
7 foto 306667 - Nghiêm Nhật Tân 12NC3 88 9 36 09:35 25/06/2022
00:49:59
2804
8 foto 292624 - Nguyễn Trí Hiếu 87 9 36 10:58 26/06/2022
00:36:15
5150
9 foto 226968 - Nguyen Bao 84 8.75 35 09:19 26/06/2022
00:47:23
19456
10 foto 313258 - Trần Phương Nga 12H5 84 8.75 35 19:11 25/06/2022
00:50:00
3373