Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề TĂNG TỐC số 23
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
18/04/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 109 10 40 17:20 02/07/2022
00:07:53
24193
2 foto 294376 - Minh Phương 109 10 40 11:10 29/06/2022
00:45:23
7282
3 foto 303954 - Đỗ Hồng Sâm 12NC3 106 9.75 39 10:43 05/07/2022
00:49:47
4863
4 foto 292624 - Nguyễn Trí Hiếu 97 9.5 38 10:21 28/06/2022
00:45:56
5150
5 foto 301436 - Nguyễn Thanh Phúc 96 9.25 37 18:26 30/06/2022
00:02:17
3492
6 foto 314180 - Nguyễn Minh Đức 96 9.25 37 19:09 25/06/2022
00:45:39
2489
7 foto 288930 - Minh Tuệ 95 9.25 37 09:22 20/05/2023
00:02:29
20296
8 foto 313258 - Trần Phương Nga 12H5 94 9.25 37 20:03 25/06/2022
00:50:00
3373
9 foto 306668 - NgoKimPhu 92 9 36 05:38 01/07/2022
00:50:00
2365
10 foto 309281 - TranLinhh 87 9 36 07:35 25/06/2022
00:45:34
15032