Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề TĂNG TỐC số 24
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
22/04/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301601 - Phạm Ngọc An 12H6 97 9.75 39 22:36 04/07/2022
00:43:00
3196
2 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 96 9.75 39 15:02 02/07/2022
00:47:17
9930
3 foto 153370 - Trang Hoàng 94 9.5 38 09:59 05/07/2022
00:03:00
4070
4 foto 313258 - Trần Phương Nga 12H5 94 9.5 38 19:08 02/07/2022
00:50:00
3373
5 foto 294376 - Minh Phương 88 9.25 37 09:23 02/07/2022
00:50:00
7282
6 foto 238873 - quoctrung 88 9 36 20:53 01/07/2022
00:44:18
14343
7 foto 241489 - Nguyễn Thị Hiền Trang 12H6 85 9 36 19:39 05/07/2022
00:24:01
6332
8 foto 204133 - hongngoc2808 85 9 36 18:54 03/07/2022
00:45:57
24193
9 foto 309786 - tuonglinhleng 82 9 36 20:39 04/07/2022
00:46:37
8913
10 foto 303705 - TranNguyenHuuPhuc 81 8.75 35 09:03 02/07/2022
00:50:00
6395