Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề TĂNG TỐC số 25
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
25/04/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 103 9.75 39 15:09 03/07/2022
00:48:40
9930
2 foto 294376 - Minh Phương 100 9.75 39 10:01 02/07/2022
00:29:17
7282
3 foto 292624 - Nguyễn Trí Hiếu 100 9.75 39 09:23 06/07/2022
00:49:17
5150
4 foto 306668 - NgoKimPhu 92 9.25 37 01:39 04/07/2022
00:42:32
2365
5 foto 204133 - hongngoc2808 92 9.25 37 21:21 07/07/2022
00:48:16
24193
6 foto 226968 - Nguyen Bao 92 9.25 37 09:18 03/07/2022
00:48:59
19456
7 foto 305004 - Trần Đức Tài 90 9.25 37 16:05 04/07/2022
00:04:00
3839
8 foto 153370 - Trang Hoàng 89 9.25 37 09:53 05/07/2022
00:02:27
4070
9 foto 241489 - Nguyễn Thị Hiền Trang 12H6 89 9.25 37 20:11 04/07/2022
00:38:34
6332
10 foto 309281 - TranLinhh 88 9.25 37 09:20 02/07/2022
00:45:43
15032