Thông tin đề

[BTN 2022] Đề THPT - Đề 72: THPT Nguyễn Đình Chiểu - Tiền Giang
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
01/07/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 299711 - Lê Duy Anh 12H5 71 9.25 37 11:22 03/07/2022
00:24:44
14684
2 foto 302111 - gchhoc24h 50 7.5 30 16:46 01/07/2022
00:33:35
7313