Thông tin đề

[BTN 2022] Đề THPT - Đề 73: THPT Chu Văn An (Thái Nguyên - Lần 02)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/07/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 270267 - Nguyễn Quang Minh 80 10 40 17:11 05/07/2022
00:40:15
14945
2 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 74 9.5 38 20:58 05/07/2022
00:41:30
9930
3 foto 238873 - quoctrung 68 9 36 14:18 02/07/2022
00:46:42
14343
4 foto 299711 - Lê Duy Anh 12H5 59 8.25 33 10:09 03/07/2022
00:43:00
14684
5 foto 302111 - gchhoc24h 53 7 28 00:31 02/07/2022
00:09:10
7313