Thông tin đề

Thi online: H11.01.01. Sự điện li
Lớp

11

Số câu

46 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
01/07/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304952 - Vũ Đăng Huy 118 10 46 15:41 23/08/2022
00:14:29
4511
2 foto 146273 - Sky 118 10 46 22:54 22/07/2022
00:22:57
26311
3 foto 286699 - phlan06 114 9.78 45 19:59 30/07/2022
00:14:38
6596
4 foto 322790 - NguyenNgocAnhh2k7 108 9.35 43 22:47 24/11/2023
00:07:09
1240
5 foto 318830 - Nhật Ánh Bùi 106 9.35 43 22:05 09/10/2022
00:19:11
1471
6 foto 321773 - Quân Minh 106 9.35 43 11:48 26/07/2023
00:31:13
1291
7 foto 307679 - Thu Trang 105 9.13 42 23:22 06/11/2022
01:00:00
1393
8 foto 306724 - nguyenhoanghiep 99 8.91 41 21:00 25/07/2022
00:25:48
6709
9 foto 132148 - Ngọc 10A 93 8.48 39 09:30 03/08/2022
00:18:10
1093
10 foto 319356 - vteder 89 8.26 38 23:15 05/07/2023
00:19:36
1259