Thông tin đề

Thi online: H11.01.01. Sự điện li
Lớp

11

Số câu

46 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
01/07/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Sky 118 10 46 22:54 22/07/2022
00:22:57
25430
2 foto 286699 - ngoch07 114 9.78 45 19:59 30/07/2022
00:14:38
3420
3 foto 306724 - nguyenhoanghiep 99 8.91 41 21:00 25/07/2022
00:25:48
4546
4 foto 132148 - Tuyết Ngọc 93 8.48 39 09:30 03/08/2022
00:18:10
1093
5 foto 308355 - Thành Lê Hữu 85 8.04 37 21:44 28/07/2022
00:23:30
1228
6 foto 317991 - thuytrang nguyen 83 8.04 37 13:09 12/08/2022
00:48:30
1083
7 foto 318090 - Minh Tâm Trương 81 7.83 36 10:51 09/08/2022
00:15:53
1149
8 foto 317844 - surinnguyen 0 0 0
-1658497082
9 foto 308516 - Đặng Thị Diễm Quỳnh 0 0 0
-1658414523
1109
10 foto 198470 - Hồ Phúc 0 0 0 07:39 12/08/2022
00:00:03
4722