Thông tin đề

Thi online: H11.01.02. Axit - Bazơ và Muối
Lớp

11

Số câu

52 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
04/07/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 306724 - nguyenhoanghiep 108 8.65 45 22:44 27/07/2022
00:59:27
4103
2 foto 146273 - Sky 96 8.08 42 15:59 29/07/2022
00:29:57
25356
3 foto 286699 - ngoch07 55 5.77 30 20:48 30/07/2022
00:43:25
3420
4 foto 317768 - PhamTuQuyenn 21 3.08 16 21:06 22/07/2022
00:20:12
1102