Thông tin đề

Thi online: H11.01.03. Sự điện li của nước - pH - Chất chỉ thị axit - bazơ
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
08/07/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304952 - Vũ Đăng Huy 53 10 20 22:03 24/07/2022
00:11:17
3841
2 foto 146273 - Sky 39 8 16 16:16 29/07/2022
00:10:28
25430
3 foto 286699 - ngoch07 38 8 16 09:44 26/07/2022
00:05:55
3420
4 foto 317901 - Quang231 35 7.5 15 08:50 27/07/2022
00:10:06
1035
5 foto 318090 - Minh Tâm Trương 33 7.5 15 20:03 13/08/2022
00:11:44
1149
6 foto 306724 - nguyenhoanghiep 31 7 14 21:44 28/07/2022
00:07:19
4546
7 foto 290656 - nguyenthanhtri237 30 7 14 18:31 23/07/2022
00:02:31
1078
8 foto 317919 - huongle071206 3 3 6 20:41 27/07/2022
00:05:35
1003
9 foto 317768 - PhamTuQuyenn 0 3 6 22:11 09/08/2022
00:13:49
1102
10 foto 307247 - hsghoa 0 0 0
-1660469929
3034