Thông tin đề

Thi online: H11.01.03. Sự điện li của nước - pH - Chất chỉ thị axit - bazơ
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
08/07/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 239663 - Quỳnh Như 53 10 20 08:02 23/08/2022
00:05:29
1083
2 foto 304952 - Vũ Đăng Huy 53 10 20 22:03 24/07/2022
00:11:17
4511
3 foto 312557 - Phước 49 9.5 19 17:13 06/10/2022
00:11:11
2551
4 foto 318830 - Nhật Ánh Bùi 45 9 18 20:29 14/10/2022
00:05:44
1471
5 foto 319356 - vteder 45 9 18 14:40 12/07/2023
00:08:20
1259
6 foto 306561 - Tin Nguyễn 43 8.5 17 09:01 28/09/2022
00:19:37
1043
7 foto 307679 - Thu Trang 42 8.5 17 20:43 17/12/2022
00:19:59
1393
8 foto 317991 - thuytrang nguyen 41 8.5 17 04:24 20/08/2022
00:12:27
4039
9 foto 146273 - Sky 39 8 16 16:16 29/07/2022
00:10:28
26311
10 foto 286699 - phlan06 38 8 16 09:44 26/07/2022
00:05:55
6596