Thông tin đề

[Bài tập] Hóa 10.01.01. THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
08/09/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 318437 - thanh2k7 46 8.8 22 19:14 30/09/2022
00:12:17
1131
2 foto 317967 - ltrbaohan 40 8 20 14:49 09/09/2022
00:24:43
1273
3 foto 318157 - Trần việt ngọc 38 7.6 19 15:02 11/09/2022
00:17:26
1038
4 foto 318604 - duonggiabao99 34 7.2 18 17:36 21/09/2022
00:02:36
1172
5 foto 318885 - PhamBinhh 34 7.2 18 19:14 30/09/2022
00:12:08
1059
6 foto 318519 - VuMinhNgocc 29 6.8 17 05:39 14/09/2022
00:07:05
1029
7 foto 318844 - Trần Thị Ngân Hòa 5 2.8 7 23:53 26/09/2022
00:25:00
1049
8 foto 247221 - duy phuong 0 0 0 22:28 19/09/2022
00:25:00
1011
9 foto 72320 - GV HOC24H 0 0 0 09:34 24/08/2022
00:25:00
972