Thông tin đề

[Bài tập] Hóa 10.01.02. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (Đề 1)
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
14/09/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 318604 - duonggiabao99 47 9.6 24 17:18 26/09/2022
00:04:28
1172
2 foto 317967 - ltrbaohan 47 9.6 24 09:41 18/09/2022
00:08:23
1273
3 foto 318437 - thanh2k7 47 9.6 24 22:05 20/09/2022
00:12:14
1131
4 foto 318844 - Trần Thị Ngân Hòa 44 9.2 23 23:27 28/09/2022
00:06:44
1049
5 foto 307772 - nguyensihung 0 0 0 13:35 17/09/2022
00:20:00
3055
6 foto 247221 - duy phuong 0 0 0 22:24 19/09/2022
00:20:00
1011