Thông tin đề

[Bài tập] CĐHH10_Bài 2: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
Lớp

10

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
24/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 323359 - quynam2008 0 0 0
-1708084571
1458
2 foto 318519 - VuMinhNgocc 0 0 0
-1679367504
1087