Thông tin đề

[Bài tập] Hóa 10.01.02. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (Đề 2)
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
16/09/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307772 - nguyensihung 43 9 18 20:05 26/09/2022
00:05:24
3055
2 foto 317967 - ltrbaohan 42 9 18 10:07 18/09/2022
00:19:45
1273
3 foto 318604 - duonggiabao99 25 7 14 17:32 26/09/2022
00:08:31
1106
4 foto 247221 - duy phuong 0 0 0 22:24 19/09/2022
00:20:00
1011