Thông tin đề

BTN2023.S01.Tỉnh Bắc Ninh (Giữa HKI)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 288930 - Minh Tuệ 75 9 36 17:37 16/02/2023
00:22:13
15350
2 foto 304390 - Doãn Nhi 70 8.75 35 20:24 26/01/2023
00:48:33
3094
3 foto 309470 - Nguyễn Khắc Nam Khánh 42 5.25 21 22:21 19/01/2023
00:20:29
5912