Thông tin đề

BTN2023.C01.Chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang - Lần 01)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
19/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301970 - Hồ Hoàng Tùng 80 9.5 38 23:22 18/03/2023
00:05:49
2134
2 foto 309470 - Nguyễn Khắc Nam Khánh 49 6.5 26 19:59 15/02/2023
00:02:59
5912