Thông tin đề

BTN2023.T05.THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh - KSCL đầu năm)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
24/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 310279 - Nguyễn Kiều Anh 11H2 76 9.5 38 18:22 11/06/2023
00:27:00
3769
2 foto 309470 - Nguyễn Khắc Nam Khánh 37 5.75 23 16:03 12/03/2023
00:35:46
7409