Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2023: Đề THAM KHẢO 2023
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
01/02/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 314529 - Tuong Vi 91 9.75 39 23:11 14/03/2023
00:17:05
2764
2 foto 317371 - Lê Minh Hiếu 89 9.75 39 23:17 07/03/2023
00:16:16
2588
3 foto 304390 - Doãn Nhi 88 9.75 39 20:12 07/03/2023
00:41:02
3149
4 foto 321612 - hhwshud 76 9.25 37 11:32 15/06/2023
00:38:30
1076
5 foto 316982 - ThuyHuyenn2k5 71 9 36 20:36 06/06/2023
00:30:51
2543
6 foto 321723 - Thúy Viên 59 8 32 16:06 25/06/2023
00:13:16
1059
7 foto 295470 - minhnhat1234 59 7.5 30 01:29 02/04/2023
00:26:40
6567
8 foto 317330 - NguyenThaoMY2k5 53 7.5 30 21:35 11/03/2023
00:23:12
1323
9 foto 306963 - DieuHuong11 53 7.5 30 04:12 15/03/2023
00:31:34
6298
10 foto 321048 - huyenth2305 50 7.25 29 00:29 17/04/2023
00:30:46
1050