Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.01. Tổng ôn Lý thuyết ESTE - LIPIT (Đề 1 - ESTE)
Lớp

12

Số câu

63 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
11/10/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 320663 - Thuận Nguyễn 101 8.41 53 20:48 16/04/2023
00:27:39
3716
2 foto 317599 - NguyenThanhDatt 94 7.93 50 16:42 01/05/2023
00:44:50
3536
3 foto 320505 - Đỗ yến nhi 73 6.67 42 19:24 12/05/2023
00:16:35
1527
4 foto 309470 - Nguyễn Khắc Nam Khánh 10 0.79 5 21:09 16/04/2023
00:04:56
6653
5 foto 321366 - Nhiếp Vũ Hàn 0 0 0
-1684830102