Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề VỀ ĐÍCH số 36
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/06/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 288930 - Minh Tuệ 86 9.25 37 21:03 20/06/2023
00:03:11
20296
2 foto 318174 - Nguyễn Thúy Hiền 86 9.25 37 21:23 08/04/2023
00:38:04
1349
3 foto 318231 - Đoàn Vũ Tùng 12H6 83 9.25 37 21:06 08/04/2023
00:49:32
2140
4 foto 320663 - Thuận Nguyễn 79 9 36 21:58 23/06/2023
00:47:21
6878
5 foto 311162 - NguyenHaiAnh 11H4 78 9 36 19:19 08/04/2023
00:45:53
1587
6 foto 320768 - Nguyễn Thế Dương 12NC3 78 9 36 00:36 08/04/2023
00:50:00
1225
7 foto 318192 - Nguyễn LInh Chi 12H6 78 8.75 35 18:50 08/04/2023
00:47:10
1180
8 foto 317537 - Lê Hồng Minh Lớp 12NC3 74 8.75 35 15:03 08/04/2023
00:47:44
1251
9 foto 317102 - Nguyễn Văn Tuấn Khanh 73 8.75 35 18:19 02/06/2024
00:50:00
3411
10 foto 320630 - ducanhlegia 80 8.5 34 23:03 07/04/2023
00:34:35
1130