Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.01. Tổng ôn Lý thuyết ESTE - LIPIT (Đề 2: CHẤT BÉO)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
13/10/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 320663 - Thuận Nguyễn 77 9.75 39 08:40 17/04/2023
00:05:28
3716
2 foto 320505 - Đỗ yến nhi 62 8.5 34 20:09 12/05/2023
00:12:26
1527
3 foto 317599 - NguyenThanhDatt 59 8.25 33 21:38 01/05/2023
00:08:47
3536
4 foto 309470 - Nguyễn Khắc Nam Khánh 6 0.75 3 21:38 16/04/2023
00:01:13
6628
5 foto 72320 - GV HOC24H 0 0 0
-1680766211
972