Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.02. Tổng ôn các dạng bài tập Đốt cháy và Điều chế ESTE (Điều chế ESTE)
Lớp

12

Số câu

29 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
17/10/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 316757 - lamthihonganh 14 2.41 7 12:13 31/05/2023
00:08:52
2387
2 foto 317599 - NguyenThanhDatt 4 0.69 2 17:31 07/05/2023
00:50:00
4017