Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.02. Tổng ôn các dạng bài tập Đốt cháy và Điều chế ESTE (Đốt cháy - Đề 1)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
15/10/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 324046 - Nguyễn Thành Nam 34 9 18 22:54 31/03/2024
00:49:46
1099
2 foto 320192 - Macoad 19 6.5 13 15:38 10/05/2023
00:50:00
1495
3 foto 317599 - NguyenThanhDatt 16 6 12 17:56 04/05/2023
00:01:47
4017
4 foto 320663 - Thuận Nguyễn 12 3.5 7 16:05 04/05/2023
00:10:55
6878
5 foto 316757 - lamthihonganh 9 2.5 5 01:14 31/05/2023
00:13:40
2387