Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.07. Tổng ôn Lý thuyết về AMIN - AMINO AXIT (Đề 1: AMIN)
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
11/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 320663 - Thuận Nguyễn 103 8.5 51 16:26 22/05/2023
00:28:38
6878
2 foto 317599 - NguyenThanhDatt 90 7.17 43 22:42 08/05/2023
00:35:01
4017
3 foto 307439 - Doducminh11H2 79 6.83 41 11:02 16/06/2023
00:34:49
2666
4 foto 309470 - Nguyễn Khắc Nam Khánh 33 2.67 16 21:57 16/04/2023
00:10:09
7409