Thông tin đề

TÔ12.08. Tổng ôn các dạng toán về AMIN - AMINO AXIT (Đề 2: AMIN TÁC DỤNG AXIT)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
17/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 317599 - NguyenThanhDatt -2 0 0 16:11 07/01/2024
00:02:35
4017