Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.09. Tổng ôn Lý thuyết về PEPTIT - PROTEIN (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

70 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
21/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 317599 - NguyenThanhDatt 74 5.86 41 22:21 13/05/2023
00:44:27
4017
2 foto 320663 - Thuận Nguyễn 17 1.57 11 22:35 21/05/2023
00:50:00
6878
3 foto 316809 - TrucQuynhh2k5 0 0 0 08:59 09/06/2023
00:00:04
1071