Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.12. Tổng ôn Lý thuyết và các dạng toán trọng tâm về POLIME (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
08/12/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307439 - Doducminh11H2 0 0 0 11:40 16/06/2023
00:00:05
2666