Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.26. Tổng ôn Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
03/03/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307439 - Doducminh11H2 0 0 0
-1685970330
2666
2 foto 309470 - Nguyễn Khắc Nam Khánh 0 0 0 01:23 02/05/2023
00:00:15
7409