Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề VỀ ĐÍCH số 37
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/06/2024

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 288930 - Minh Tuệ 98 9.25 37 08:59 21/06/2023
00:03:11
20296
2 foto 307455 - Phạm Khánh Vân 11H5 96 9.25 37 13:41 29/04/2023
00:49:59
2853
3 foto 316052 - 11H5HieuDung 94 9 36 14:06 29/04/2023
00:50:00
1306
4 foto 317537 - Lê Hồng Minh Lớp 12NC3 92 9 36 20:10 28/04/2023
00:50:00
1251
5 foto 320730 - Ngha0905 91 9 36 20:56 28/04/2023
00:48:36
1468
6 foto 320663 - Thuận Nguyễn 90 9 36 22:30 21/06/2023
00:36:40
6878
7 foto 318172 - Nguyễn Phương Linh 12H6 88 8.75 35 22:33 28/04/2023
00:49:56
1857
8 foto 319295 - Đoàn Diệu Linh 12nc3 86 8.75 35 19:18 29/04/2023
00:40:04
1292
9 foto 304040 - Thảo Lê Phương 85 8.5 34 09:08 21/06/2023
00:02:31
5139
10 foto 306448 - brianhoc24h 82 8.5 34 22:22 21/06/2023
00:17:43
3277