Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề TĂNG TỐC số 27
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/05/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 288930 - Minh Tuệ 85 8.25 33 21:38 30/05/2023
00:02:54
20296
2 foto 307010 - huynhphat2k5 75 7.75 31 09:09 09/06/2023
00:08:33
4654
3 foto 309766 - kimngan123st 74 7.5 30 14:02 17/06/2024
00:30:09
3090
4 foto 295470 - minhnhat1234 66 6.75 27 21:01 02/06/2023
00:22:36
6567
5 foto 309582 - Chàààààà 64 6.75 27 16:44 26/06/2023
00:16:00
3228
6 foto 304040 - Thảo Lê Phương 63 6.75 27 10:12 05/06/2023
00:04:50
5139
7 foto 318421 - nguyenthailamm 56 6.25 25 23:18 23/06/2023
00:40:23
1942
8 foto 246122 - mangcauna9699 0 0 0 08:14 19/06/2024
00:00:03
1437
9 foto 306633 - Bui Bao 0 0 0 20:49 15/06/2023
00:00:05
2549
10 foto 309470 - Nguyễn Khắc Nam Khánh 0 0 0 09:35 14/06/2023
00:00:06
7473