Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề TĂNG TỐC số 30
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
13/05/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 313527 - Nguyen Ngoc Bao An 100 9 36 21:22 28/06/2023
00:49:59
1403
2 foto 306448 - brianhoc24h 98 9 36 16:41 16/06/2023
00:34:29
3277
3 foto 288930 - Minh Tuệ 83 8.25 33 22:00 09/06/2023
00:02:53
20296
4 foto 309766 - kimngan123st 78 8 32 21:39 23/06/2024
00:23:02
3090
5 foto 313508 - le bao nhu 11h4 77 8 32 13:05 27/06/2023
00:49:30
2271
6 foto 316182 - Nguyễn Minh Châu 65 7.5 30 21:40 28/06/2023
00:20:29
1182
7 foto 308848 - TrucLe2102 60 7 28 12:47 19/06/2023
00:48:47
4968
8 foto 309470 - Nguyễn Khắc Nam Khánh 60 6.75 27 17:16 11/06/2023
00:33:39
7473
9 foto 319096 - NguyenMinhQuyy 54 6.75 27 21:16 17/06/2023
00:10:44
1537
10 foto 304040 - Thảo Lê Phương 52 6.5 26 08:33 10/06/2023
00:02:52
5139