Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề VỀ ĐÍCH số 32
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
20/05/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304040 - Thảo Lê Phương 94 9.25 37 20:52 13/06/2023
00:02:47
5139
2 foto 288930 - Minh Tuệ 89 9 36 10:11 12/06/2023
00:02:37
20296
3 foto 324074 - tuantit2006 77 8.5 34 19:08 12/06/2024
00:07:34
1577
4 foto 307010 - huynhphat2k5 63 7.75 31 09:25 20/06/2023
00:05:18
4654
5 foto 295470 - minhnhat1234 57 7 28 16:25 10/06/2023
00:10:17
6567
6 foto 309766 - kimngan123st 52 6.75 27 22:16 25/06/2024
00:36:26
3090
7 foto 318421 - nguyenthailamm 45 6.25 25 15:40 26/06/2023
00:26:03
1942
8 foto 324552 - Quang Vương Nguyễn 2 0.25 1 22:47 22/06/2024
00:00:09
1029
9 foto 246251 - Nguyễn Anh 0 0 0
-1686989970
5212
10 foto 321919 - thidaitong 0 0 0 23:11 06/06/2024
00:00:02
3200