Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề VỀ ĐÍCH số 39
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
13/06/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 321116 - Minh Thang Chung 95 9.25 37 11:58 26/06/2023
00:04:02
2976
2 foto 288930 - Minh Tuệ 86 9 36 09:21 23/06/2023
00:03:19
20296
3 foto 304040 - Thảo Lê Phương 88 8.75 35 08:08 25/06/2023
00:03:20
5139
4 foto 306448 - brianhoc24h 81 8.75 35 08:55 24/06/2023
00:08:33
3277
5 foto 320663 - Thuận Nguyễn 69 7.75 31 20:50 23/06/2023
00:46:23
6878
6 foto 319982 - Nhi Ntp 62 7.5 30 12:05 25/06/2023
00:45:59
1601
7 foto 301601 - Phạm Ngọc An 12H6 47 6.75 27 00:56 28/06/2024
00:17:55
3196
8 foto 321919 - thidaitong 40 6.25 25 00:04 22/06/2024
00:02:38
3200
9 foto 306633 - Bui Bao 38 6 24 10:31 25/06/2023
00:28:33
2549
10 foto 317102 - Nguyễn Văn Tuấn Khanh 44 5.75 23 20:59 28/06/2023
00:46:48
3411