Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề VỀ ĐÍCH số 40
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/06/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 321116 - Minh Thang Chung 103 9.75 39 10:36 26/06/2023
00:04:40
2976
2 foto 288930 - Minh Tuệ 97 9.5 38 10:53 24/06/2023
00:02:47
20296
3 foto 304040 - Thảo Lê Phương 95 9.25 37 09:30 24/06/2023
00:02:38
5139
4 foto 320322 - hoangtu2605 94 9.25 37 11:27 25/06/2023
00:34:29
1198
5 foto 308848 - TrucLe2102 87 9 36 21:56 26/06/2023
00:49:26
4968
6 foto 306448 - brianhoc24h 82 8.75 35 08:14 25/06/2023
00:05:12
3277
7 foto 295470 - minhnhat1234 74 8.25 33 08:59 27/06/2023
00:35:14
6567
8 foto 307010 - huynhphat2k5 72 8 32 23:04 28/06/2023
00:05:31
4654
9 foto 317102 - Nguyễn Văn Tuấn Khanh 71 8 32 22:24 28/06/2023
00:41:18
3411
10 foto 309766 - kimngan123st 68 7.75 31 09:47 26/06/2024
00:36:34
3090