Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề VỀ ĐÍCH số 38
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/06/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 318192 - Nguyễn LInh Chi 12H6 102 9.75 39 19:02 20/05/2023
00:42:26
1180
2 foto 316052 - 11H5HieuDung 99 9.5 38 14:04 20/05/2023
00:50:00
1306
3 foto 318174 - Nguyễn Thúy Hiền 98 9.5 38 19:16 20/05/2023
00:45:27
1349
4 foto 320663 - Thuận Nguyễn 96 9.5 38 23:26 21/06/2023
00:47:51
6878
5 foto 320730 - Ngha0905 96 9.25 37 09:15 20/05/2023
00:45:57
1468
6 foto 319244 - Phạm Minh 12H6 90 9.25 37 20:59 20/05/2023
00:23:43
1276
7 foto 304040 - Thảo Lê Phương 88 9 36 09:10 23/06/2023
00:02:41
5139
8 foto 288930 - Minh Tuệ 88 9 36 09:05 22/06/2023
00:03:03
20296
9 foto 321388 - Tranductrung277353 88 9 36 23:18 20/05/2023
00:37:14
1088
10 foto 295470 - minhnhat1234 86 9 36 12:12 24/06/2023
00:40:10
6567