Thông tin đề

BTN2023.S25. Tỉnh Quảng Bình (KSCL - Lần 1 - Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 295470 - minhnhat1234 52 7 28 20:40 27/05/2023
00:19:31
3970