Thông tin đề

BTN2023.S25. Tỉnh Quảng Bình (KSCL - Lần 1 - Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 318162 - Nguyễn Thu Ngân 74 9.5 38 13:43 07/06/2023
00:45:47
1215
2 foto 310279 - Nguyễn Kiều Anh 11H2 71 9.25 37 19:41 02/06/2023
00:23:06
3769
3 foto 319905 - Nguyễn Hồng Mây 72 9 36 19:01 03/06/2023
00:50:00
1694
4 foto 318188 - Phan Bá Thành 12H6 59 8.25 33 16:51 19/06/2023
00:24:33
2500
5 foto 316519 - Vu Dinh Bach 11H4 56 8 32 10:54 03/06/2023
00:32:54
1655
6 foto 317501 - Nguyễn Văn Hào 12H2 56 8 32 22:44 10/06/2023
00:34:08
2765
7 foto 320725 - lathuyan 56 8 32 00:29 16/06/2023
00:36:00
1351
8 foto 246251 - Nguyễn Anh 53 7.75 31 09:38 20/06/2023
00:41:42
5212
9 foto 307493 - James Minh 47 7.25 29 03:34 24/06/2023
00:11:35
3746
10 foto 295470 - minhnhat1234 52 7 28 20:40 27/05/2023
00:19:31
6567